Goval | Instal·lacions

Acreditacions i Carnets d'Instal·ladors

Com a empresa instal·ladora Instalaciones Goval S.L disposa de tots els certificats i carnets oficials necessaris que acrediten que la nostra feina serà sempre d'alta qualitat i d'acord amb la legislació vigent a cada àmbit.

ACREDITACIONS
 • Certificat d’Inscripció Registre Empresa Instal·ladora d’Electricitat.
 • Certificat d’Inscripció Registre Empresa Instal·ladora/mantenedora d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
 • Certificat d’Inscripció d’Empresa al Registre d’Empreses Instal·ladores de Gas.
 • Certificat d’Inscripció Registre Empresa Instal·ladora d’Instal·lacions Petroliferes de CATEGORIA 2.
 • Certificat d’Inscripció Registre Empresa Instal·ladora/mantenedora d’Aparells Equips i Sistemes de Protecció Contra Incendis.
 • UNE-EN-ISO 9001:2008
CARNETS D’INSTAL·LADORS:
 • Instal·lador electric (especialista).
 • Instal·lador d’aigua.
 • Instal·lador de gas (IG-A).
 • Instalador / mantenidor de calefacció i ACS.
 • Instalador / mantenidor de climatització.
 • Instal·lador d’instal·lacions petroliferes (IP-2).